Lejebetingelser

Læs i stedet vores handelsbetingelser ved at klikke her:

Lejebetingelser for MedicTinedic ApS – gældende pr. 01/01/2023. Version: 1.1

Lejebetingelser for MedicTinedic ApS
Lejebetingelser METI (MedicTinedic ApS, CVR: 28859945).
Disse betingelser gælder udelukkende for leje af produkter gennem METI/MedicTinedic ApS og er et tillæg til de generelle handelsbetingelser. Betingelserne gælder for aftaler indgået mellem MedicTinedic ApS, herefter Udlejer og private personer, herefter Lejer

Forbehold
Udlejer forbeholder sig retten til at nægte at udleje udstyr. Udlejer kan ikke stilles ansvarlig for skader eller tab ved brug
af vores udstyr. Udlejer tilbyder som en service at hjælpe med fragt af udstyr frem og tilbage til Lejer, og kan derfor ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller manglende levering.

Priser
Alle priser oplyses inkl. Moms. Alle lejeaftaler tillægges et ekspeditionsgebyr på kr. 500. Der tillægges et depositum til alle aftaler, som returneres når sengen er returneret fejlfrit tilbage til Udlejer.

Lejeperiode
Udlejer tilbyder at udleje udstyr på dagsbasis. Lejeperioden starter fra den dag udstyret udleveres fra Udlejers lager. Skal udstyret sendes med fragtmand, tæller transporttiden derfor med i lejeperioden.
Lejeperioden er mindst 7 dage, og kan herefter til enhver tid opsiges med 5 hverdages varsel af Lejer. Aftalen skal sendes skriftligt til Udlejer for at være gældende. En opsigelse kan ikke trækkes tilbage, og der oprettes en ny lejeaftale såfremt Lejer ønsker at forlænge lejeperioden for produktet.

Udlevering af udstyr
Lejer har ansvaret for udstyret i det øjeblik udstyret er udleveret fra Udlejers lager. Både dagen hvor udstyret udleveres samt dagen for aflevering tæller med i lejeperioden. MedicTinedic ApS tilbyder som en service levering med opstilling samt afhentning. Kontakt os angående priser for levering. Udstyret kan afhentes inden for vores åbningstider fra den dag aftalen træder i kraft. Alt udstyr er testet og kontrolleret inden udlevering, og der vil
blive noteret evt. fejl, mangler eller kosmetiske skader, og Lejer vil ikke hæfte for disse.
Det er derfor Lejers ansvar at påpege evt.:
• Forkert udleveret udstyr
• Fejl, mangler eller skader på det udleverede udstyr
• At sikre sig at udstyret kan tilsluttes evt. 3. parts udstyr hvis nødvendigt.
Bemærk: Lejer har pligt til at påpege overstående omgående ved udlevering af udstyret, ellers vil Lejer stilles ansvarlig for fejl ved tilbagelevering af udstyret.

Udstyrets tilstand ved tilbagelevering
Udstyret skal af Lejer tilbageleveres rengjort i samme stand som ved udlevering. Udstyret skal med klud tørres af i mild sæbeopløsning. Har udstyret madras, skal denne ligeså rengøres med mild sæbeopløsning. Der må under ingen omstændigheder anvendes produkter med sprit til rengøring af madras. Leveres udstyret tilbage uden tilfredsstillende rengøring faktureres kunden kr. 750 inkl. Moms, som fratrækkes depositummet. Har Lejer spørgsmål angående rengøring, kan Lejer kontakte Udlejer herom. 

Tilbagelevering af udstyr
Lejer skal tilbageleveret udstyret på den sidste dag af aftaleperioden. Udstyret skal leveres tilbage til Udlejers lager, hvor udstyret kontrolleres af Udlejer. Evt. skader, mangler eller
fejl der ikke er påpeget, ved udlevering bliver udbredt for Lejers regning, og fratrækkes depositummet. Tilbageleveres udstyret ikke retmæssigt, vil Lejer hæfte for
hjemhentning samt et gebyr på 200% af normal dagspris pr. dag indtil udstyret er tilbageleveret på vores lager.

Betaling
Hele lejeperioden betales forud og betalingen skal være Udlejer i hænde inden der kan udleveres udstyret til Lejer. Ved forlængelse af lejeperiode, skal vi have modtage betaling
senest dagen inden den nye aftale træder i kraft. Overstiger omkostninger til udbedring af skader, mangler eller fejl som Lejer er ansvarligt for, gælder de generelle betalingsbetingelser.

Bruger(e) af udstyr
Udstyret må benyttes af alle personer i den husstand som Lejer oplyser som modtageradresse, og det er ikke tilladt at udlåne eller udleje udstyret til 3. part uden forudgående aftale med Udlejer.

Indgåelse af aftale
Ved indgåelse af lejeaftale skal denne bekræftes skriftligt af både Lejer og Udlejer før aftalen er gyldig. Lejer accepterer gældende betingelser ved indgåelse af aftale.

Skader på lejet udstyr
Under lejeperioden har Lejer ansvar for udstyret, og Lejer vil derfor hæfte for evt. skader, mangler eller fejl ved tilbagelevering. Det forventes at Lejer kontakter Udlejer omgående hvis der sker fejl på udstyret, samt et Lejer benytter udstyret til hensigten. Desuden forventes det at Lejer udviser omsorg for udstyret under lejeperioden, herunder sørger for jævnlig rengøring af udstyret.
Leveres udstyret tilbage med en eller flere manglende eller beskadiget dele, hæfter Lejer for udgifter til udbedring. Der må under ingen omstændigheder blive foretaget
reparationer eller ændring er udstyret af andre end Udlejer. Oplever Lejer fejl på udstyret, skal Udlejer kontaktes straks.

Ejendomsforbehold
Alt udstyr tilhører MedicTinedic ApS, og Lejer har således kun brugsretten for udstyret i gældende lejeperiode. Tilbageleveres udstyret ikke retmæssigt, har Udlejer ret til at
hjemhente udstyret for Lejer regning.

Tvister
Tvister mellem parterne skal afgøres ved Retten i Esbjerg.
Dansk ret finder anvendelse.

Læs vores handelsbetingelser her:            

Vi og vores samarbejdspartnere bruger teknologier, herunder cookies, til at indsamle oplysninger om dig til forskellige formål.  Læs mere