Lejebetingelser

Læs i stedet vores handelsbetingelser ved at klikke her:

Lejebetingelser for MedicTinedic ApS – gældende pr. 01/08/2022. Version: 1.0

Lejebetingelser for MedicTinedic ApS

Lejebetingelser for MedicTinedic ApS (CVR: 28859945). Disse betingelser gælder udelukkende for leje af produkter gennem METI/MedicTinedic ApS og er et tillæg til de generelle handelsbetingelser. Betingelserne gælder for aftaler indgået mellem MedicTinedic ApS, herefter Udlejer og private personer, herefter Lejer

Forbehold

Udlejer forbeholder sig retten til at nægte at udleje udstyr.

Udlejer kan ikke stilles ansvarlig for skader eller tab ved brug af vores udstyr.

Udlejer tilbyder som en service at hjælpe med fragt af udstyr frem og tilbage til Lejer, og kan derfor ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller manglende levering.  

Priser

Alle priser oplyses inkl. Moms. Alle lejeaftaler tillægges et ekspeditionsgebyr på kr. 75.

Der tillægges et depositum til alle aftaler, som returneres når sengen er returneret fejlfrit tilbage til Udlejer. 

Lejeperiode

Udlejer tilbyder at udleje udstyr på dagsbasis eller månedsbasis. Lejeperioden starter fra den dag udstyret udleveres fra Udlejers lager. Skal udstyret sendes med fragtmand, tæller transporttiden derfor med i lejeperioden. 

Lejeperioden er mindst 7 dage, og kan til enhver tid opsiges med 5 hverdages varsel af Lejer. Aftalen skal sendes skriftligt til Udlejer for at være gældende. En opsigelse kan ikke trækkes tilbage, og der oprettes en ny lejeaftale såfremt Lejer ønsker at forlænge lejeperioden for produktet.

Udlevering af udstyr

Lejer har ansvaret for udstyret i det øjeblik udstyret er udleveret fra Udlejers lager. 

Både dagen hvor udstyret udleveres samt dagen for aflevering tæller med i lejeperioden. Ønsker Lejer at få udstyret leveres med fragtmand, tælles leveringstiden således med i lejeperioden.

Udstyret kan afhentes inden for vores åbningstider fra den dag aftalen træder i kraft.

Alt udstyr er testet og kontrolleret inden udlevering, og der vil blive noteret evt. fejl, mangler eller kosmetiske skader, og Lejer vil ikke hæfte for disse. 

Det er derfor Lejers ansvar at påpege evt.:

  • Forkert udleveret udstyr
  • Fejl, mangler eller skader på det udleverede udstyr
  • At sikre sig at udstyret kan tilsluttes evt. 3. parts udstyr hvis nødvendigt.

Bemærk: Lejer har pligt til at påpege overstående omgående ved udlevering af udstyret, ellers vil Lejer stilles ansvarlig for fejl ved tilbagelevering af udstyret.

Tilbagelevering af udstyr

Lejer skal tilbageleveret udstyret på den sidste dag af aftaleperioden. Udstyret skal leveres tilbage til Udlejers lager, hvor udstyret kontrolleres af Udlejer. Evt. skader, mangler eller fejl der ikke er påpeget, ved udlevering bliver udbredt for Lejers regning, og fratrækkes depositummet. 

Tilbageleveres udstyret ikke retmæssigt, vil Lejer hæfte for hjemhentning samt et gebyr på 200% af normal dagspris pr. dag indtil udstyret er tilbageleveret på vores lager. 

Betaling

Hele lejeperioden betales forud og betalingen skal være Udlejer i hænde inden der kan udleveres udstyret til Lejer. 

Ved forlængelse af lejeperiode, skal vi have modtage betaling senest dagen inden den nye aftale træder i kraft.

Overstiger omkostninger til udbedring af skader, mangler eller fejl som Lejer er ansvarligt for, gælder de generelle betalingsbetingelser.

Bruger(e) af udstyr

Udstyret må benyttes af alle personer i den husstand som Lejer oplyser som modtageradresse, og det er ikke tilladt at udlåne eller udleje udstyret til 3. part uden forudgående aftale med Udlejer.

Indgåelse af aftale

Ved indgåelse af lejeaftale skal denne bekræftes skriftligt af både Lejer og Udlejer før aftalen er gyldig. 

Lejer accepterer gældende betingelser ved indgåelse af aftale.

Skader på lejet udstyr

Under lejeperioden har Lejer ansvar for udstyret, og Lejer vil derfor hæfte for evt. skader, mangler eller fejl ved tilbagelevering. 

Det forventes at Lejer kontakter Udlejer omgående hvis der sker fejl på udstyret, samt et Lejer benytter udstyret til hensigten. Desuden forventes det at Lejer udviser omsorg for udstyret under lejeperioden, herunder sørger for jævnlig rengøring af udstyret. 

Leveres udstyret tilbage med en eller flere manglende eller beskadiget dele, hæfter Lejer for udgifter til udbedring.

Der må under ingen omstændigheder blive foretaget reparationer eller ændring er udstyret af andre end Udlejer. 

Oplever Lejer fejl på udstyret, skal Udlejer kontaktes straks.

Ejendomsforbehold

Alt udstyr tilhører MedicTinedic ApS, og Lejer har således kun brugsretten for udstyret i gældende lejeperiode.

Tilbageleveres udstyret ikke retmæssigt, har Udlejer ret til at hjemhente udstyret for Lejer regning.

Tvister

Tvister mellem parterne skal afgøres ved Retten i Esbjerg.

Dansk ret finder anvendelse 

Læs vores handelsbetingelser her:            

Vi og vores samarbejdspartnere bruger teknologier, herunder cookies, til at indsamle oplysninger om dig til forskellige formål.  Læs mere